AUS Türkiye, ülkemizin AUS alanındaki ilk politika dokümanı olan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanıp Yüksek Planlama Kurulu’nun 26.08.2014 tarih ve 2014/24 sayılı kararı ile kabul edilerek 25.10.2104 tarih ve 29156 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi (2014-2023) ve Eki Eylem Planı (2014-2016)"nda yer alan “Akıllı ulaşım sistemlerinin sağlıklı ve doğru şekilde uygulamaya geçirilmesi amacıyla farklı disiplin ve sektörlerden paydaşları bir araya getirerek koordine etmek ve öneriler oluşturmak için bir çatı sivil toplum kuruluşu kurulacaktır (AUS Türkiye / ITS Türkiye)” eylemi uyarınca 15 Mart 2016 tarihinde 20 kurucu üye ve Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği (AUSDER) adı ile kurulmuştur. 21 Kasım 2018 tarihinde ise İçişleri Bakanının oluru ile ismi "Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği (AUS Türkiye – ITS Türkiye)" olarak tescil ettirilmiştir.
Akıllı Ulaşım Sistemleri ülke politikasına, bu alanda dünyadaki gelişmeler ve tüm paydaşların fikirleri doğrultusunda katkı sunarak sektörün ulusal ve uluslararası düzeyde gelişmesini sağlamak.

Devamını Oku
Bilgi ve iletişim teknolojileri ile yönetilen ve birlikte çalışabilen Akıllı Ulaşım Sistemlerinin geliştirilmesi, uygulanması ve zorlukların üstesinden gelinmesi için tüm paydaşları bir araya getirerek AUS alanındaki rekabeti küresel ölçekte ülkemizde faydaya dönüştürmek.

Devamını Oku

Ülkemizde ulaştırma hizmetlerinin güvenli, emniyetli, konforlu, çevre dostu ve ekonomik sürdürülebilirliğine, yenilikçi ve kapsayıcı bir şekilde katkı sunan akıllı ulaşım sistemleri sektörünün gelişmesi ve büyümesi için faaliyetlerde bulunmak, bu alanda yürütülen çalışmaları takip ederek yaygınlaştırmasını sağlamak.

Devamını Oku

Faaliyetlerimiz

Haberler ve Duyurular
Türkiye'den Haberler

13/06/2024

Rail Industry Show ve Go Green Türkiye Fuar ve Zirvesi'ne Davet

Türkiye'den Haberler

20/05/2024

“2040 Yılında Ankara'da Hareketlilik Çalıştayı” Düzenlendi

Bizden Haberler

07/05/2024

SUMMITS’24 4. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi Düzenlendi

Türkiye'den Haberler

02/04/2024

Bilişim Vadisi Mobilite Hızlandırma Programı Başvuruları Başladı

Türkiye'den Haberler

18/03/2024

İstanbul, IRF Dünya Kongresi'ne Ev Sahipliği Yapacak

Dünyadan Haberler

08/03/2024

#ITSDubai2024: Hareketliliğin Geleceği Zirvesi

Dünyadan Haberler

19/02/2024

ERTICO, Sektörün Dönüşümüne Yönelik Stratejik Bir Öngörü Sunuyor: AUS Sektör Analizi

Türkiye'den Haberler

16/02/2024

Ufuk Avrupa Küme 5: Mobilite Alanı 2024 Yılı İlk Grup Çağrıları Ulusal Bilgi Günü

Türkiye'den Haberler

15/02/2024

Yerli Ve Milli Araç Üstü Sinyalizasyon Ekipmanı Temini İmza Töreni

Bizden Haberler

01/02/2024

SUMMITS’24 4. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesine Davet

Bizden Haberler

09/01/2024

Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri ve Akademik Bildiri Başvuruları Devam Ediyor

Bizden Haberler

08/01/2024

Serhat Soğukpınar Sabiha Gökçen CEO’su olarak atandı

Bizden Haberler

05/01/2024

AUS Türkiye Olarak Webinar Serimize Devam Ederken "Binek ve Hafif Ticari Araçlar İçin Otonom Dönüştürme Kiti" Konulu 2024 Yılının İlk Webinarı Gerçekleştirildi

Bizden Haberler

19/12/2023

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Bizden Haberler

15/12/2023

İstanbul İnsan Kaynakları Forumunun İkincisi “Toplum 5.0” Temasıyla Düzenlendi

Tüm Üyeler