AUS TÜRKİYE

Hızla gelişen teknolojiler, günümüz toplumunun ekonomik ve sosyal hayat tarzını derinden etkilemektedir. Bunun ulaşım alanındaki en belirgin yansıması ise hareketliliğin artması olmuştur. Özellikle karayolu ağırlıklı gelişen ulaşım sistemlerinde, artan hareketliliğin olağan sonucu olarak trafik sıkışıklığı, kazaların artması, çevre kirliliği gibi problemler ortaya çıkmaktadır.

Artan hareketliliğin olumsuz etkilerini ortadan kaldıracak, en azından azaltacak ve aynı zamanda gelişmeye destek verecek "Sürdürülebilir Ulaşım" tüm toplumların ortak hedefi olmuştur. Ulaşım sistemlerinin ölçek ve karmaşıklığı dikkate alındığında, bu hedefin teknoloji destekli ciddi bir planlama ve yönetim yapısı olmaksızın sağlanabilmesi güçtür. Çözüm olarak, başta bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler olmak üzere, farklı alanlardaki gelişmelerden ulaştırma alanında yararlanılması, başka bir ifade ile etkin ve verimli Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) geliştirilmesi yoluna gidilmektedir.

Akıllı Ulaşım Sistemlerinin amacı yol güvenliğini, yol kapasitesini, hareket kabiliyetini, seyahat konforu ve hızını artırırken, ulaşımın; insan, çevre ve enerji kaynakları üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, böylece birey ve kurumların günümüzdeki ve gelecekteki verimliliğini artırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, bu alanda çalışan gerçek kişi ve kurumlarla birlikte, teknolojik altyapıyı oluşturan fiziksel ve yazılım unsurlarından oluşan sistem aktörlerinin de birbirleri ile uyumlu bir şekilde çalışmaları, ulaşım sistemlerinin sürdürülebilirliği açısından ön şart olarak kabul edilmektedir.

AUS Türkiye; Akıllı Ulaşım Sistemleri konusunda çalışan resmi kurum ve kuruluşları, ticari firmaları, sivil toplum örgütlerini, üniversiteleri, yazılım firmalarını, belediyeleri ve kısacası Akıllı Ulaşım Sistemleri alanı ile ilgili tüm aktörleri tek çatı altında toplayarak; bu aktörlerin bir bütünlük içerisinde, birbirleri ile uyum içinde çalışan, birbirleri ile aynı dili konuşan, belirlenecek standartlar doğrultusunda ürün ve hizmet üreten; böylece ülkemizin iş gücü ve mali kaynaklarından en yüksek verimin alınmasını sağlayacak bir sektörün oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi 2014-2023 ve Eki Eylem Planında (2014-2016) yer alan bir eylem uyarınca 15 Mart 2016 tarihinde kurulmuş ve 8 Kasım 2018 tarihinde İçişleri Bakanının oluru ile Türkiye kelimesini kullanmasına izin verilmiş kuşatıcı ve tamamlayıcı bir dernektir.

20 kurucu üye ile yolculuğuna başlayan AUS Türkiye, sayıları giderek artan üyeleri (üyeleri görmek için tıklayınız)  ile güçlenerek kuruluş amacına uygun olarak yoluna devam etmektedir.

AUS Türkiye faaliyetleri, düzenlediği etkinlikler ve dernek hakkında detaylı bilgi edinmek için dernek sunumumuza göz atabilirsiniz.