TÜZEL KİŞİ ÜYELERDE TEMSİLCİ DEĞİŞİKLİĞİ
Temsilci değişikliği yapmak isteyen tüzel kişi üyelerimiz, yetkili organlarında alınacak karar ile temsilci değişikliği yapabilirler. Alınacak kararda yeni temsilcinin T.C. Kimlik Numarası ile birlikte adı ve soyadı yer almalıdır. Bu kararın alınmasından sonra Temsilci Değişikliği Dilekçesi ve eklerini derneğimize iletmeleri gerekmektedir. Başvurunun derneğimize ulaşmasından sonra yönetim kurulu kararı ile temsilci değişikliği yasallık kazanacaktır. Sözlü başvuru veya yetkisiz kişilerce bildirilecek temsilci değişiklik talepleri dikkate alınamamaktadır.

İstenenler:
Dilekçe 
Ekleri:
i-    Temsilci değişikliği ile ilgili alınan kararın örneği
ii-   Tüzel kişiliği temsil edeceği bildirilen kişinin kimlik belgesinin önlü arkalı fotokopisi