AUS TÜRKİYE, Ulaşımda Aklın Yolu...

Akıllı Ulaşım Sistemleri ile ilgili ülke politikasının oluşumuna ve ulusal ve uluslararası düzeyde gelişmesine tüm Türk paydaşların görüşlerinin yansıtılmasını sağlayarak katkı verilmesi AUS Türkiye’nin öncelikli misyonudur.

SUMMITS Uluslararası AUS Zirvesi

Akıllı Ulaşım Sistemleri, akıllı şehircilik altında bir alan olarak görülse de başlı başına bir sektör olarak önemli bir yer tutmaktadır. Bu sektörün kendini ifade edebilmesi, deneyimlerini paylaşabilmesi, sinerji oluşturarak daha ileriye taşınması ve bunları sadece ülke içerisinde değil yabancı paydaşlarla da gerçekleştirerek Akıllı Ulaşım Sistemlerinin olmazsa olmazı birlikte çalışabilirliğin güzel bir örneğini oluşturması amacı ile 2019 yılında Uluslararası AUS Zirvesi başlatılmıştır. 2020 yılında SUMMITS adı altında yapılmaya başlayan zirve, 2021 yılında pandemi nedeni ile yapılamazken, 2022 yılında 9-10 Mart tarihlerinde “Ulaşımın Gelece...

Devamını Oku

AUS Akademi Eğitimleri

Akıllı Ulaşım Sistemleri geçmişi çok eskiye dayanmayan, son yıllarda gelişimini hızlanarak sürdüren ve sağlıktan hukuka, inşaattan elektroniğe kadar birçok disiplinle ilişkili disiplinler üstü bir sektördür. Çok farklı disiplinlerle ilişkide olan bu sektörde görev alanların nicelikleri ile birlikte niteliklerinin de geliştirilmesi en önemli sorunlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

AUS Türkiye olarak bu konuda bir nebze katkı verebilmek için ERTICO ITS Avrupa ile birlikte ülkemizde AUS Eğitimleri vermek üzere iş birliğine gidilmiş ve Mart 2020 ve Mart 2022 tarihlerinde SUMMITS Uluslararası AUS Zirveleri programı kapsamında Ankara’da eğ...

Devamını Oku

Akademik Yayınlar

Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS), teknolojik ilerlemeler ve bilimsel araştırmaların katkılarıyla geliştirilmekte ve şehirlerimizde uygulanmaktadır. AUS alanında yapılan akademik yayınlar, AUS çalışmalarına yön vermekte ve sektörün ulusal ve uluslararası nitelikli çalışmalardan haberdar olmalarını sağlamaktadır. AUS Türkiye olarak dernek üyesi üniversitelerimiz başta olmak üzere akademi ile ortak çalışmalarımızla hazırladığımız akademik yayınlar, sektörümüzün gelişmesi ve faydalanması için aşağıda paylaşılmıştır.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________...

Devamını Oku

Akademik Projeler

Akademik projeler, bilimsel araştırma ve inovasyonun merkezinde yer alarak birçok farklı disiplinde, yeni bilgilerin keşfedilmesi ve paylaşılmasını amaçlamaktadır. Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS), ulaşımın daha verimli, sürdürülebilir, konforlu, güvenli ve kullanıcı dostu hale getirilmesi amacıyla teknolojik ilerlemeleri ve bilimsel araştırma alanlarını bir araya getirmektedir. AUS Türkiye üyeleri ve paydaşlarının destekleriyle yürütülen akademik projeler aşağıda sektör istifadesine sunulmuştur.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1- Trafik Gözlem Kamerala...

Devamını Oku

AUS Türkiye Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri

AUS Türkiye Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri; AUS alanında çalışan, emek veren, alın teri döken kişi, kurum ve kuruluşları desteklemek, bilinirliklerini artırmak, çalışmalarından sektörün diğer paydaşları ile vatandaşların haberdar olmalarını sağlayarak bu kişi, kurum ve kuruluşları onore etmek amacı ile 2018 yılından beri düzenli olarak verilmektedir.

Her yıl başvuruların gittikçe arttığı AUS Türkiye Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri'nde kazananlara ödülleri SUMMITS Uluslararası AUS Zirvesi programı dahilinde geniş katılımlı bir ortamda verilmektedir. Start-Up ve Akademi kategorilerinde plaketin yanında nakit ödül de verilmekt...

Devamını Oku

AUS Türkiye Gönüllü Programı

Her sivil toplum kuruluşu gibi Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği üyeleri ile var olan bir organizasyondur. Gücünü üyelerinden alır ve yaşamını devam ettirebilmek için üyelere ihtiyaç duyar.

Ancak üyeler açısından bakıldığında ise derneklere üye olmak gönüllük işi olsa da üye olunduktan sonra gönüllülük bir kenarda kalmakta ve bazıları yasalarca konulan maddi ve manevi sorumluluklar ve yükümlülükler devreye girmektedir. Potansiyel üyeler bu sorumluluk altına girmekten çekinebilmekte ve bu nedenle dernek üyeliğine sıcak bakmamaktadır.

Türkiye ...

Devamını Oku

AUS Değerlendirme Endeksi

Günümüz toplumunun ekonomik ve sosyal hayat tarzı, ulaşımda hareketliliği önemli ölçüde artırmaktadır. Özellikle karayolu ağırlıklı gelişen ulaştırma sistemlerinde artan hareketliliğin kaçınılmaz sonucu olarak, trafik sıkışıklığı, kazalar ve çevre kirliliği gibi birçok sorun ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple, olumsuz etkileri azaltacak ve gelişmeye destek verecek “sürdürülebilir ulaşım” artık bütün toplumların ortak hedefidir. Bunun gerçekleşebilmesi için yolcu taşımacılığında motorsuz ulaşım türlerinin (yaya ve bisiklet) yaygınlaşmasına ek olarak toplu taşımanın tercih edilebilirliğinin artırılması, yük taşım...

Devamını Oku

Aklın Yolu Akıllı Yollar Hatıra Ormanı

Ulaştırma sektörü, tüketilen enerjinin önemli bir oranını kullanmaktadır. Tükettiği bu enerjinin büyük bölümü fosil bazlı enerji olup sera gazı salımlarının önemli bir kısmından sorumludur ve iklim değişikliklerinin önemli nedenlerinden biridir. Enerji üretimi ve sanayi gibi birçok ekonomik sektör, 1990 yılından bu yana emisyonlarını azaltırken, ulaştırma kaynaklı salımlar artmıştır. Ulaştırma kaynaklı salımlar şu anda, AB’nin toplam sera gazı salımlarının dörtte birinden fazlasını teşkil etmektedir.

Ulaşım sektörünün çevreye verdiği zararın azaltılması için geliştirilecek çözümle...

Devamını Oku

AUS Türkiye Webinar Serisi

Dernek üyelerimizi, faaliyetlerini tanıtmak, AUS alanında ülkemizde ve dünyada yürütülen çalışmaların, projelerin, gelişmelerin kamuoyuna duyurulması, start-up'ların yenilikçi çalışmalarından sektörün haberdar edilmesi ve AUS sektörünün nabzının tutulması amacı ile AUS Türkiye Webinar Serisi düzenlenmektedir.  

Derneğimiz Youtube kanalından canlı yayınlanan webinar serilerimiz, sektördeki gelişmelerden AUS ekosistemini bilgilendirmek amacıyla siz değerli paydalşarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda devam edecektir. Bugüne kadar düzenlediğimiz webinarlar ile ilgili kısa bilgi aşağıda sunulmuş olup aşağıda...

Devamını Oku

E-Posta Listemize Kayıt Olun!

Kullanım Koşulları / Gizlilik Politikası
2024 © Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği. Tüm Hakları Saklıdır.