AUS Akademi Eğitimleri


AUS Akademi Eğitimleri

Akıllı Ulaşım Sistemleri geçmişi çok eskiye dayanmayan, son yıllarda gelişimini hızlanarak sürdüren ve sağlıktan hukuka, inşaattan elektroniğe kadar birçok disiplinle ilişkili disiplinler üstü bir sektördür. Çok farklı disiplinlerle ilişkide olan bu sektörde görev alanların nicelikleri ile birlikte niteliklerinin de geliştirilmesi en önemli sorunlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

AUS Türkiye olarak bu konuda bir nebze katkı verebilmek için ERTICO ITS Avrupa ile birlikte ülkemizde AUS Eğitimleri vermek üzere iş birliğine gidilmiş ve Mart 2020 ve Mart 2022 tarihlerinde SUMMITS Uluslararası AUS Zirveleri programı kapsamında Ankara’da eğitimler düzenlenmiştir. Bu eğitimlere başta kamu kurumları olmak üzere, belediyelerden, üniversitelerden ve özel sektörden katılım sağlanmıştır. Eğitim sonunda başarılı olan katılımcılara sertifika verilmektedir.

ERTICO tarafından da bu formatta ilk kez düzenlenen bu eğitimler sonrasında alınan geri bildirimlerden bu eğitimlerin faydalı bulunduğu ve geliştirilerek devam etmesi yönünde bir talep bulunduğu anlaşılmıştır. Bugüne kadar ERTICO ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen eğitimler aşağıda sunulmuştur.


Sürdürülebilir, Emniyetli ve Adil Hareketlilik İçin AUS Alanında Yenilikler Eğitimi

Sürdürülebilir, Emniyetli ve Adil Hareketlilik İçin AUS Alanında Yenilikler Eğitimi

AUS Türkiye, ERTICO Akademi işbirliğiyle 1 Mayıs 2024 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Tunçalp Özgen Kongre ve Kültür Merkezi'nde Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) alanındaki en son gelişmeleri ele alan kapsamlı bir eğitim oturumuna ev sahipliği yaptı.

Eğitmen olarak ERTICO-AUS Avrupa'dan Dr. Tamara Djukic ve SWARCO'dan Dr. Itır Coşkun'un bulunduğu eğitimde AUS'un rolü, Kooperatif AUS (C-ITS) ve Bağlantılı, Kooperatif ve Otomatik Hareketlilik (CCAM) konularından AUS'un Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planlarına (SKUPlar) entegrasyonuna ve Hizmet Olarak Hareketlilik (MaaS) modellerinin ortaya çıkışına kadar çeşitli konular ele alındı.


Kent İçi Hareketlilik Analiz Yazılımı - SUMO

Dr. Fatih GÜNDOĞAN'ın tarafından verilen 9. AUS Akademi Eğitimi, "Kent İçi Hareketlilik Analiz Yazılımı - SUMO Eğitimi" başlığı altında düzenlendi. Eğitim, AUS Türkiye Başkanı Esma DİLEK'in açılış konuşmasıyla başlayarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, CBC Genel Müdürlüğü, Akıllı Şehirler Daire Başkanı Dursun Yıldırım BAYAR'ın sunumuyla devam etti.

Eğitim süresince açık kaynak kodlu kentsel hareketlilik analiz yazılımı SUMO'nun mikro simülasyon detaylarından başlayarak trafik sayımlarının analizine, kavşak analizlerine ve uygulama örneklerine kadar geniş bir yelpazede bilgi aktarıldı.

Video


Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

AUS Akademi Eğitimlerinin 8.'si, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 9 Kasım 2023'te Ankara'da yüzyüze gerçekleşti.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Çağrı Koç’un sunumuyla düzenlenen 'Lojistik ve Tedarik Zincir Yönetimi' eğitimine kamu kurumları, belediyeler, üniversiteler ve özel sektörden yoğun bir katılım oldu. Tüm gün süren eğitimde, Lojistik Yönetimi, Lojistik Bilişim Teknolojileri, Tedarik Zinciri Yönetimi, Tedarik Zinciri Ağ Tasarımı gibi birçok konu farklı yönleriyle ele alındı.

Eğitim sunumuna buradan ulaşabilirsiniz.

Doç. Dr. Çağrı KOÇ'un kitabına buradan ulaşabilirsiniz.


Ulaşımda Sürdürülebilirlik ve Mikromobilite

5 Mayıs 2023 tarihinde Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ebru ARIKAN ÖZTÜRK  tarafından gerçekleştirilen “Ulaşımda Sürdürülebilirlik ve Mikromobilite” eğitimi;  Akıllı Şehir, Akıllı Ulaşım, Trafik Mühendisliği, Kentsel Ulaşım, Yeni Nesil Ulaşım konu başlıkları üzerinden ele alındı.

Video


Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü Kentsel Hareketlilik Kursları

EIT Kentsel Hareketlilik Akademi’ye ait üç kurs; AUS Türkiye Dernek Başkanı ve UAB Haberleşme Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Esma DİLEK, UAB Haberleşme Genel Müdürlüğü Şube Müdür V. Özgür TALİH, Mütercim Tercüman Kemal AKIN, Mühendis Arzu GÜR ile BAUSMER Müdürü ve BANÜ AUS Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet TEKTAŞ, BANÜ AUS Anabilim Dalı Araş. Gör. Dr. Caner PENSE, Araş. Gör. Fatih ERGEZER, Araş. Gör. Şerife Gülsüm TAÇ ve lisansüstü öğrencilerinin değerli katkılarıyla Türkçe’ye tercüme edilerek düzenlenmiştir.

“Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (EIT) Kentsel Hareketlilik Akademisi” tarafından geliştirilen ve EIT Kentsel Hareketlilik çevrimiçi platformu olan www.urbanmobilitycourses.eu adresinde bulunan “Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik” konulu 3 çevrim içi kursun Türkçe tercümesi aşağıda sunulmuştur. Bu platformda yer alan tüm kurslar ve kurs içerikleri, Avrupa Birliği'ne bağlı EIT’in bir girişimi olan “EIT Kentsel Hareketlilik”e aittir.

Hiçbir durumda EIT Urban Mobility, çevrimiçi kurslarının içeriğinin Türkçe çevirisinin kullanımından kaynaklanan herhangi bir şekilde ortaya çıkan doğrudan, dolaylı, tesadüfi, özel, örnek niteliğinde veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan (ikame mal veya hizmet tedariki; kullanım, veri veya kar kaybı veya iş kesintisi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), Sözleşme, kusursuz sorumluluk veya haksız fiil (ihmal veya aksi durumlar dahil), bu tür bir zarar olasılığı konusunda bilgilendirilmiş olsa bile, sorumlu veya yükümlü olmayacaktır.

Bu dokümanın araştırmacılar, belediyeler, akıllı şehirler, şehir ve ulaşım planlama ile ilgili kamu ve özel teşebbüsleri, iş dünyası liderleri, politika yapıcılar ve kentsel hareketliliğin geleceğine yakından ilgi duyan herkes için faydalı bir kaynak olduğuna inanıyoruz.

Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü Kentsel Hareketlilik Kursları'nın Türkçe tercümesi için tıklayınız.


Şehirleşme, Problemler ve Çözümleri

29 Aralık 2022 tarihinde Portsmouth Üniversitesi Araştırma Görevlisi Serhan Ünalan ve Car4Future Kurucu Ortağı Oğuzhan Sarıtaş tarafından gerçekleştirilen “Akıllı Şehir Dönüşümü Odağında Elektrikli Araçlar” eğitimi; Şehirleşme, Akıllı Şehir Dönüşümü, Problemler ve Çözümler, Akıllı Şehir ve İnovasyon, Tüketimin Demokratikleşmesi ve Elektrikli Araçlar konu başlıkları üzerinden ele alındı.

Akıllı Şehir Dönüşümü Odağında Elektrikli Araçlar

Video


Akıllı Şehir Dönüşümü ve İnovasyon

Video


Tüketimin Demokratikleşmesi ve Elektrikli Araçlar

Video


AUS ve K-AUS, K-AUS'un Gelişimi, Mevcut Durum ve Geleceği

12 Aralık 2022 tarihinde Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Müjdat SOYTÜRK tarafından gerçekleştirilen “Bağlantılı ve Otonom Araçlar” eğitimi; AUS ve K-AUS, K-AUS'un Gelişimi, Mevcut Durum ve Geleceği, K-AUS ve V2X'in Getirdiği Yenilikler ve Faydaları, K-AUS ve V2X Hizmet Uygulamaları ve Otonom Arçalr gibi konu başlıkları üzerinden ele alındı.

Bağlantılı ve Otonom Araçlar

Video


K-AUS ve V2X'in Getirdiği Yenilikler ve Faydaları

Video


K-AUS ve V2X Hizmet Uygulamaları

Video


Sürdürülebilirlik ve Talep Yönetimi

AUS Akademi Eğitimleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü katkılarıyla devam etmektedir. Paylaşımlı Hareketliliğin ele alındığı bu eğitim, StreadLab Genel Müdürü Dr. Fatih GÜNDOĞAN tarafından verilmiştir. Eğitim Paylaşımlı Hareketlilik, Ulaşım Talep Yönetimi, Mikromobilite, Paylaşım Ekonomisi ve Bir Hizmet Olarak Hareketlilik (MaaS) konularını kapsamaktadır.

Video


Ulaşım Talep Yönetimi

Video


Mikromobilite

Video


Paylaşımlı Hareketlilik

Video


Bir Hizmet Olarak Hareketlilik (MaaS)

Video


Bağlantılı Kooperatif ve Otonom Hareketlilik (CCAM)

Tarih: 8 Mart 2022 

Araçlar ve yol altyapısı arasındaki artan bağlantı, yollarda daha güvenli, daha sorunsuz ve daha iyi yönetilen bir trafik için yeni fırsatlar sunmaktadır. Aynı zamanda, dünya  çapında daha yüksek düzeyde araç otomasyonuna geçilmesi düşünülmektedir. Karayolu yetkililerinin CCAM için politikalarını, düzenlemelerini ve yolları nasıl hazırlamaları  gerektiğine ilişkin en iyi uygulamalar ve kılavuzlar eğitimde tartışılmaktadır. CCAM'i daha pratik terimlerle anlamak için Compass4D, C-Mobile, SHOW ve 5G-  MOBIX projeleri vaka çalışmaları olarak sunulmaktadır. 

Video


Bağlantılı Kooperatif ve Otonom Hareketlilik (CCAM) Part - 2

Video


Bağlantılı Kooperatif ve Otonom Hareketlilik (CCAM) Part - 3

Video


Trafik Yönetimi ve Bir Hizmet Olarak Hareketlilik (MaaS)

Tarih: 8 Mart 2022

Trafik yönetimi, herhangi bir şehirde veya ülkede hareketliliğin belkemiğidir. En yeni trafik yönetimi şemaları; araçlar, bisikletler ve daha fazlası gibi tüm yol kullanıcılarından gelen bilgileri dikkate alır. Ayrıca, yola girmeden önce veya rotadayken yolcuları belirli bir eyleme doğru yönlendirmek için olumlu teşvikler sağlanmaktadır. Roma veya Anvers gibi şehirlerdeki en iyi uygulamalar ve SOCRATES 2.0 projesi gibi son teknoloji trafik yönetimi hizmetlerini geliştiren AB projeleri kapsamında yapılan çalışmalar sunulmaktadır. Eğitimde ayrıca, TM 2.0 konseptindeki gelişmeler ile kamu ve özel sektör paydaşları arasında iş birliği ve güven ilkeleri de ele alınmaktadır.

Hizmet Olarak Hareketlilik (MaaS), genellikle, çoklu hareketlilik hizmetlerini planlamak, rezerve etmek ve ödemek için yeni bir kullanıcı merkezli hizmet türü olarak görülmektedir. Nihai hedef, kullanıcılara, araç sahipliğine bir uygun alternatif sunmaktır. Kamu otoritelerinin, toplu taşıma kullanımının artmasından, aktif ulaşım türlerinin (yürüyüş/bisiklet) kullanımının artmasından ve trafik sıkışıklığının azalmasından yararlanabilmesi beklenmektedir. Ancak kamu otoriteleri şehirlerinde/ülkelerinde MaaS hizmetlerine nasıl zemin hazırlamalıdır? MaaS uygulamasının farklı şehir ve bölgelerden en iyi uygulamaları sunulacak ve tartışılacak, ayrıca MaaS'ın nasıl tanıtılması gerektiğine ilişkin öneriler de sunulmaktadır.

Video


Trafik Yönetimi ve Bir Hizmet Olarak Hareketlilik (MaaS) Part - 2

Video


Trafik Yönetimi ve Bir Hizmet Olarak Hareketlilik (MaaS) Part - 3

Video


ITS ve C- ITS Eğitimi

Tarih: 10 Mart 2020

ITS ve C-ITS kavramlarının tanımları, farkları, bunların gelişimi, Trafik kontrol merkezlerinin kurulumu, fonksiyonları, C-ITS alanında gelişen teknolojiler, yol kenarı ekipmaları ve bunlar arası haberleşme yöntemleri, ITS&C-ITS uygulamaları ve bunların etkileri ve bu etkilerin ön değerlendirmeleri gibi konular yer almaktadır.

Eğitmenler:   Zeljko JEFTIC, ERTICO ITS&C-ITS'e Giriş
Trafik Kontrol Merkezleri ve ITS için Yol Kenarı Teknolojiler
  András CSEPINSZKY, NNG Kft.  ITS ve C-ITS için Standartlar, Mimari Yapılar ve İletişim Teknolojiler
  Jennie MARTIN, ITS UK ITS ve C-ITS Sistemlerinin Etki Değerlendirmesi